Vikten av tillförlitliga underentreprenörer

Jobbar man som entreprenör, vare sig man är en general- eller totalentreprenör, finns det alltid något man behöver anlita underentreprenörer för att ta hand om på rätt sätt. I denna bransch är det väldigt viktigt att man ställer höga krav på valet av underleverantör, om inte annat bara för att skydda sitt eget arbete och ens rykte på marknaden.Om man som entreprenör har tagit sig an ett arbete som kräver att man tar in en underentreprenör för material, produkt, arbete eller alla tre, och de utför sin del av arbetet fel eller kanske blir orsaken till dröjsmål i projektet, kan konsumenten eller myndigheten man gjort avtal med kräva ett mer omfattande ansvar från en själv än man kan göra från sin underentreprenör. Detta beror på att konsumenttjänstlagen gäller för avtalet mellan konsumenten/myndigheten och entreprenören men har inte samma tillämpning på avtalsförhållandet man har med sina underentreprenörer.Exakt hur stor del av arbetet som underentreprenörer får ta hand om är inte en faktor. Vill man till exempel anlita ett företag som BBGruppen för att hantera låssystemet för en byggnad och sedan sköta allt annat själv, eller låta underentreprenörer tillsammans sköta majoriteten av de delar projektet kan delas upp i är helt och hållet upp till var och en. Men ju fler underleverantörer man använder sig av desto mer planering och koordination krävs för att man skulle hålla sig till de tidsramar som etablerats vid avtalet.För att skydda sig själv för är det möjligt att upprätta avtal som säger att underentreprenörer måste svara i samma omfattning som en själv. Anledningen till att detta inte görs i någon större utsträckning kan bero på okunskap kring regelverket som styr detta. Men det kan också vara för att entreprenörer drar sig för att faktiskt spendera både tid och pengar för att upprätta sådana avtal eftersom det inte finns några direkta standardavtal att förlita sig på.