Truckförare

På många arbetsplatser så är truck ett vanligt förekommande fordon, dessa hjälper till att lyfta tunga detaljer och produkter. Vanligtvis på lager är truckar förekommande där tunga detaljer ska flyttas från en plats till en annan.truckFör att få framföra truck så måste du inneha ett truckkort, ett bevis på att du har rätt att köra dessa maskiner. Det finns några olika kategorier och det framgår av ditt bevis vilken typ av truck du får köra. truckar som är låglyftande och ledstaplande är så kallade a-truckar. B-truckar är sådan som lyfter högt och c-truck är riktigt stora truckar som containertruckar eller timmertruck. Sedan har vi d-truck är truck sådan man kan dra med eller påbyggt flak och terminaltruckar.Om du ska framföra truck på allmän väg så bör du minst inneha traktorkort också för att få göra detta.  Du behöver alltså inte ha vanligt körkort för bil för att ta truckkort men du ska minst vara 18 år. Att ta ett truck kort kan kosta ungefär 3000:- och om du har ett intresse av att jobba som truckförare så kan det vara väl investerade pengar att ordna detta innan du söker jobb som truckförare.Under utbildningen så kommer både praktik och teori att genomföras och avslutas med ett prov på det man fått gå igenom. Kurstiden kan variera men 1-2 dagar får du räkna med och efter fullgjord kurs och godkänt provresultat så får du ditt utbildningsbevis direkt i handen.