Starta egen entreprenad

Att starta eget är en dröm som många delar. Men det är viktigt att vara realistisk och lära sig vad som kommer förväntas av en.Innan man startar upp är det dock bäst att börja med en marknadsundersökning. För en entreprenad betyder detta mer eller mindre att se hur många konkurrenter man har i området, vad de erbjuder för tjänster och hur många potentiella kunder som finns.Sköter man allt själv kan man fortfarande ta jobb som inkluderar moment man saknar expertis för, det är detta underentreprenader är till för.Det är viktigt att inte sälja sina tjänster allt för billigt i början. Visst kan detta betyda att man får fler jobb, men det kan bli svårt att höja sina priser efteråt.Ett av de vanligaste problemen för nya entreprenader är likviditet. Många har hamnat i sitsen att pengar är på väg in men man saknar pengarna att betala sina leverantörer. Av denna anledning ska man alltid se till att fakturera direkt efter avslutat jobb. Under längre jobb finns även möjligheten för delbetalning. På så sätt kommer pengar in löpande och man behöver inte vänta på en större klumpsumma i slutet.För att ge sig själv mer säkerhet i arbetet är det också viktigt att skaffa sig lämpliga försäkringar. Genom att ta kontakt med sin branschorganisation kan man få tips om olika ”paket” som man kan välja mellan.