Skogsindustrin i Sverige

Sverige har en väldigt stor skogsindustri men arbetar samtidigt hårt med att skapa en hållbar marknad för framtiden. Det är en av landets viktigaste näringsgrenar och en stor varuexport.Trots vår ringa storlek räknas Sverige som världens tredje största exportör av trämassa, papper och sågade trävaror. Av allt Sverige exporterar står skogsindustrin för omkring 12 procent av totalen. Det är därför också en stor inkomstkälla. Bara under 2016 omsatta skogsindustrin 222 miljarder kronor.Skogsindustrin inräknar inne bara de som är ute i skogen och arbetar med stora maskiner för att fälla och frakta trä. Härtill räknar man även företag inom pappers- och massaindustrin och den trämekaniska industrin också. Vid sidan av dessa har vi ju även företag som bygger och säljer maskinerna som används inom industrin, men de räknas inte in i själva skogsindustrin.Strukturen inom Sveriges skogsindustri är ett fåtal koncerner som dominerar marknaden. Dessa är involverade i alla olika aspekter av industrin och äger stora arealer skogsmark över hela landet. Detta kompletteras dock även med inköp av rundvirke från många av Sveriges privata skogsägare. En del import från Baltikum och Ryssland förekommer även. Dessa stora skogsbolag är :

  • Billerud Korsnäs
  • Holmen
  • Stora Enso
  • Sveaskog, SCA
  • Södra Skogsägarna

Det estimeras av skogsindustrin i Sverige har omkring 70 000 medarbetare.