Riva en fastighet

Ibland kan renoveringsbehovet bli alldeles för stort och det är mer lönsamt att riva huset och istället bygga upp ett nytt. Detsamma kan hända om området måste saneras eller om ett hus brunnit ner och måste fraktas bort för att man ska kunna bygga upp något igen. I de fall man ska riva ett hus så måste man ansöka om ett rivningslov hos kommunen för att se vilka regler som gäller för fastigheten. Du ska ha en rivningsplan och en kvalitetsansvarig, i planen måste du ange vilka material fastigheten består av och hur du ska deponera dessa. Olika material och avfall ska hanteras på olika sätt och det gäller att ha koll på hur det ska kastas eller forslas bort.Om du anlitar en rivningsfirma så har de ofta både de maskiner och redskap som krävs för att kunna riva bostaden men också kunskapen om vad man sedan ska göra med massorna och deponeringen av material är en lite dyrare historia så ta in offerter från flera företag och jämför sedan dessa. Det kan också behövas för att kunna fastställa rivningsplanen.  En del saker kanske du kan återvinna och sälja på blocket eller andra annonser och sedan ta in artilleriet i form av grävmaskiner för att riva det som är kvar sedan.