Mer om hur ett byte av stammar går till

När stora jobb ska ske i fastigheter och gällande andra entreprenadarbeten använder många en rad olika stora maskiner. Dock behöver inte de vara med vid alla byggarbeten. Exempelvis är de inte så vanliga vid renoveringar. En av de största renoveringarna som kan ske i en fastighet är byte av stammar.

Här kräver jobbet massor av olika företag med olika erfarenhet och massor av personal. Dock använder du i det här fallet enbart stora maskiner att transportera bort avfall under arbetet. När du vill veta mer om hur ett stambyte går till, ska du läsa hos en erfaren byggkonsult. Här ska vi dra det i korta drag.

Byte av stammar i en fastighet

Inledningsvis innebär ett byte av stammar flera års planering innan det fysiska arbetet kan ske. Under den tiden ska upphandling och planering av alla steg ske. På samma gång ger både byggherre och fastighetsägare information till de boende.

Själva arbetet, den fysiska delen vid byte av stammar, går relativt fort. Här är det normalt klart inom en period av 10 – 12 veckor. Tur är det, för jobbet är mycket bullrigt och dammigt. Något du inte vill vara med om under lång tid.