Granska företagets lagerbehov

Ett lager är nödvändigt för många typer av företag. Ett sådant behov måste tidigt identifieras och fyllas för att inte skapa en mängd besvär för företaget. Här tipsar vi om vad du behöver tänka på när du söker lagerlokal.

Läget

Läget är ofta en av de viktigaste faktorerna. Rätt läge kan spara både tid och pengar i slutändan. Men det gäller att tänka på vad som utgör rätt läge för företaget. Det kan exempelvis betyda närhet till ordinarie verksamhet, närhet till transportleder eller något helt annat.

Kostnaden

Ett lager är ytterligare en månadskostnad som man måste budgetera för. Se till att räkna noga på vad lagret kan få kosta för att det inte ska bli för dyrt. Och då är det inte bara hyran vi talar om utan en rad olika kostnader.

Utrustningen

Ett lager behöver mer än bara utrymme för att fungera effektivt. På plats kommer man behöva därför en del utrustning. I nästan alla situationer kommer man behöva en eller flera vågar. De finns i alla möjliga utformningar och förenklar många olika arbeten. För riktigt stora lager är det också aktuellt med gaffeltruckar eller liknande transportmaskiner.

Bemanningen

Alla lager behöver folk som arbetar där. Detta behov skalar självfallet med lagrets och företagets storlek. Somliga kan kanske klara sig med någon enstaka person som arbetar på deltid medan andra behöver ett stort team som arbetar heltid. Att veta var på det spektrumet företaget ligger är också av hög vikt.

Framtidsutveckling

Ett bra lager är också ett man kan skala upp som företaget växer. Hör alltid med företaget som förvaltar fastigheten att mer utrymme går att få tag på om behovet skulle uppstå i framtiden.