För dig som säljer byggprodukter

Du som säljer byggprodukter vill kanske ha friheten att sälja var som helst inom EU. Se då till att dina produkter har rätt certifieringar. En konsultfirma kan hjälpa dig att få de certifieringar du behöver till din produkt.

CE-märk dina varor

När dina produkter ska ut på marknaden behöver de uppfylla god säkerhetsteknisk praxis. Du behöver dessutom dokumentera att det görs och visa det genom CE-märkning av produkten. CE-märkningen visar att produkten är i överensstämmelse med den EU-lagstiftning som är relevant för den. Många produkter kräver dessutom en CE-märkning för att de ska få bli sålda inom EU. Det är din skyldighet som tillverkare att ta reda på om din vara behöver vara CE-märkt eller inte.

Ta hjälp av ett konsultföretag

Att navigera bland EU:s komplicerade regler och förordningar är någonting som de flesta upplever som krångligt. Som tur är kan du ta hjälp av experter som specialiserar sig på just detta. Det finns konsultföretag som kan hjälpa dig fixa CE-märkning för dina produkter. Du kan också hitta hemsidor med all information du behöver gällande vilka lagar och regler som är relevant för de produkter du säljer. Läs mer här om hur du går tillväga.