Entreprenadtjänster för privatpersoner

Vissa uppgifter kräver mängder av arbete och ofta stora maskiner för att utföra. I sådana fall brukar vi därför anlita företag som utför tjänsten.ExcavatorArbetet eller leveransen sker till ett i förväg uppgjort pris vid en viss tidpunkt, det vill säga vad vi kallar entreprenad.Ofta är det stat, landsting och kommuner eller stora företag som anlitar entreprenadföretag, t ex vid byggen av hus, vägar och annat, men även små företag och privatpersoner anlitar dessa för de jobb som är för tunga eller omöjliga att utföra på egen hand.

När kan jag som privatperson ha nytta av entreprenadmaskiner?

Ofta tycker vi om att själva gräva för hand eller kratta på vägen men med moderna maskiner och skicklig personal kan det ofta löna sig att stanna kvar på jobbet och få lön än att ta ledigt en vecka för att bygga själv. För att inte tala om de sjukdagar du som ovan och otränad kan få om du plötsligt börjar jobba hårt fysiskt.Det finns många både stora och små entreprenadföretag som sysslar med sådana här tjänster. Om du endast ska ha hjälp med ett mindre jobb är ofta de små lättare att boka in, men är arbetet mer omfattande är det en fördel om samma firma har det övergripande ansvaret. Är dessutom firman välkänd och etablerad sedan länge är det en indikation på att du ska få ett väl utfört arbete.Här är exempel på tjänster som kan underlätta för dig:

Huset

I och omkring huset finns det många uppgifter som du med fördel anlitar entreprenadfirmor för:

 • Bygga husgrund
 • Isolera grunden
 • Rivning
 • Bilning av betong

Tomten

 • Dränering
 • VA-arbeten och El/Fiber Avlopp
 • Fjärrvärme
 • Planering av tomten
 • Sprängning av berg mm

Trädgården

 • Plattläggning
 • Murar
 • Trädgårdsarbete

Vägen

Ibland kan du behöva bygga ny väg, förbättra den befintliga eller bara göra regelbundet underhåll – ett område där entreprenadmaskiner är speciellt lämpade:

 • Vägbygge
 • Vägunderhåll
 • Dikesrensning
 • Snöröjning