Demolerings Verktyg

När man ska utföra olika rivnings eller demolerings jobb är det viktigt att använda rätt verktyg. River man byggnader använder man ofta en pulveriserare som monteras på en grävare. En stålsax fungerar utmärkt när det är mycket järnkonstruktioner eller balkar som måste klippas eller krossas. För att flytta de tunga materialen använder man en rivningsgrip som är utmärkt för att greppa tag på tunga och svårlyfta material.

grävare

Om klippor,stora betongkonstruktioner eller plattor ska krossas så är en hydralhammare utmärkt. Hos Amas hittar man rätt verktyg och maskiner för att utföra rivning eller demolering.

Pulveriserare

En pulveriserare används för primär rivning men kan även användas till sekundärdemolering. Den monteras på en grävare och används som en betongkross. Utmärkt för att krossa betongkonstruktioner. Dom fungerar även när det är armeringsjärn och andra typer av konstruktioner.

Stålsax eller skrotsax

När man ska riva eller demolera järnkonstuktioner så fungerar en stålsax utmärkt. Den starka saxen klipper av stålbalkar, metallskrot och järn. När man river en byggnad med många stålkonstruktioner eller demolerar bilar så är stålsaxen väldigt effektiv.

Rivningsgrip

Gripar är konstruerade för att greppa. Vid återvinningsstationer behöver man rejäla gripar för att sortera de olika typer av material. Det finns olika varianter av gripar och dom har olika användningsområden. Gripar för att lyfta stora stenar och betongblock används mycket vid byggnadsplatser eller rivningsplatser.

Hydralhammare

Dessa används för att riva byggnader,stenar och berg. Hydralhammare kan användas på olika sätt med olika spett. Trubbspett används för att spräcka stora stenblock eller stenplattor. Mejselspett används ofta på bergshällar, berggrunder och betong. Pikspett används på många olika områden och fungerar utmärkt när man ska spräcka mycket hårda stenar eller klippor. Pikspettet fungerar även med armerad betong.