Förvaringsbehov för entreprenader

När du behöver någon form av förvaringsutrymme finns det en uppsjö olika alternativ att välja på. För dig som vill ha en snabb lösning kanske en tälthall är att föredra medan du som gillar en klassiker väljer en industrihall. Få lösningar kan dock möta sig i robusthet med stålhallen.

Den ser till att du kan utföra precis det du vill i din hall. Tanken med en stålhall är att den ska vara stabil och ge skydd till dina produkter eller din verksamhet.

En av de stora fördelarna med att använda sig av en stålhall i jämförelse med andra typer av byggnader är att den till största delen är prefabricerad. Det innebär med andra ord att den kommer klar med alla delar tillverkade, vilket underlättar byggandet enormt. Istället för att passa in varje del individuellt kan du ställa upp en stålhall inom loppet av bara några veckor. Det betyder dock inte att du som kund inte har möjlighet att komma med särskilda önskemål. Stålhallen kan självklart modifieras efter dina preferenser och se till att du får precis det som du vill ha.

Det går att anpassa en stålhall ganska mycket efter dina önskemål. Självklart behöver du först och främst bestämma vilken storlek du vill liksom vilken typ av modell som du önskar dig. Därefter kan du börja titta närmare på lite mindre saker som ändå kan ha stor påverkan på slutresultatet. Alltifrån fönster och dörrar till färg på innandömet kan påverka helhetsintrycket när allt är klart. En stålhall är trots allt ett större projekt som du bör planera så noggrant du kan för att försäkra dig om ett bra slutresultat. Bra planering leder också till god avkastning.

Skogsindustrin i Sverige

Sverige har en väldigt stor skogsindustri men arbetar samtidigt hårt med att skapa en hållbar marknad för framtiden. Det är en av landets viktigaste näringsgrenar och en stor varuexport.

Trots vår ringa storlek räknas Sverige som världens tredje största exportör av trämassa, papper och sågade trävaror. Av allt Sverige exporterar står skogsindustrin för omkring 12 procent av totalen. Det är därför också en stor inkomstkälla. Bara under 2016 omsatta skogsindustrin 222 miljarder kronor.

Skogsindustrin inräknar inne bara de som är ute i skogen och arbetar med stora maskiner för att fälla och frakta trä. Härtill räknar man även företag inom pappers- och massaindustrin och den trämekaniska industrin också. Vid sidan av dessa har vi ju även företag som bygger och säljer maskinerna som används inom industrin, men de räknas inte in i själva skogsindustrin.

Strukturen inom Sveriges skogsindustri är ett fåtal koncerner som dominerar marknaden. Dessa är involverade i alla olika aspekter av industrin och äger stora arealer skogsmark över hela landet. Detta kompletteras dock även med inköp av rundvirke från många av Sveriges privata skogsägare. En del import från Baltikum och Ryssland förekommer även. Dessa stora skogsbolag är :

  • Billerud Korsnäs
  • Holmen
  • Stora Enso
  • Sveaskog, SCA
  • Södra Skogsägarna

Det estimeras av skogsindustrin i Sverige har omkring 70 000 medarbetare.