Vikten av tillförlitliga underentreprenörer

Jobbar man som entreprenör, vare sig man är en general- eller totalentreprenör, finns det alltid något man behöver anlita underentreprenörer för att ta hand om på rätt sätt. I denna bransch är det väldigt viktigt att man ställer höga krav på valet av underleverantör, om inte annat bara för att skydda sitt eget arbete och ens rykte på marknaden.

Om man som entreprenör har tagit sig an ett arbete som kräver att man tar in en underentreprenör för material, produkt, arbete eller alla tre, och de utför sin del av arbetet fel eller kanske blir orsaken till dröjsmål i projektet, kan konsumenten eller myndigheten man gjort avtal med kräva ett mer omfattande ansvar från en själv än man kan göra från sin underentreprenör. Detta beror på att konsumenttjänstlagen gäller för avtalet mellan konsumenten/myndigheten och entreprenören men har inte samma tillämpning på avtalsförhållandet man har med sina underentreprenörer.

Exakt hur stor del av arbetet som underentreprenörer får ta hand om är inte en faktor. Vill man till exempel anlita ett företag som BBGruppen för att hantera låssystemet för en byggnad och sedan sköta allt annat själv, eller låta underentreprenörer tillsammans sköta majoriteten av de delar projektet kan delas upp i är helt och hållet upp till var och en. Men ju fler underleverantörer man använder sig av desto mer planering och koordination krävs för att man skulle hålla sig till de tidsramar som etablerats vid avtalet.

För att skydda sig själv för är det möjligt att upprätta avtal som säger att underentreprenörer måste svara i samma omfattning som en själv. Anledningen till att detta inte görs i någon större utsträckning kan bero på okunskap kring regelverket som styr detta. Men det kan också vara för att entreprenörer drar sig för att faktiskt spendera både tid och pengar för att upprätta sådana avtal eftersom det inte finns några direkta standardavtal att förlita sig på.

Avveckla befintlig verksamhet

Att avveckla en befintlig verksamhet kan ha sina sidor, det kan vara något som du under en lång period byggt upp och kommit till det läget att det inte fungerar på ett eller annat sätt. Det behöver inte vara finansiella saker som gör att du vill avveckla företaget utan du kanske avser att göra något annat i livet.

Om du känner att du inte riktigt har den tid som behövs för att driva ett företag i den storleken som är idag så kan avveckling vara ett alternativ för dig, ta kontakt med Citadellet Likvidationer om du har ett aktiebolag du vill avveckla. De kan hjälpa dig med allt som har med att snabbt avveckla ditt företag.

Om du har annan företagsform så kan du läsa mer om att avveckla ditt företag på Verksamt som är en samlad plats från flera statliga myndigheter med information om bland annat avveckling av företag. Det kan se olika ut beroende på storlek på företag och- eller om det finns anställda.

Det kan som sagt vara med blandade känslor man väljer att avsluta en verksamhet och har man väl bestämt sig för att avsluta så kan det vara skönt att få den hjälp som ibland krävs. Vanligtvis så kan det gå ganska snabbt med att avveckla ett företag som driv som enskild näringsverksamhet eller handelsbolag, innan det hela är helt avslutat kan däremot ta längre tid.