Entreprenadtjänster för privatpersoner

Vissa uppgifter kräver mängder av arbete och ofta stora maskiner för att utföra. I sådana fall brukar vi därför anlita företag som utför tjänsten.

Excavator

Arbetet eller leveransen sker till ett i förväg uppgjort pris vid en viss tidpunkt, det vill säga vad vi kallar entreprenad.

Ofta är det stat, landsting och kommuner eller stora företag som anlitar entreprenadföretag, t ex vid byggen av hus, vägar och annat, men även små företag och privatpersoner anlitar dessa för de jobb som är för tunga eller omöjliga att utföra på egen hand.

När kan jag som privatperson ha nytta av entreprenadmaskiner?

Ofta tycker vi om att själva gräva för hand eller kratta på vägen men med moderna maskiner och skicklig personal kan det ofta löna sig att stanna kvar på jobbet och få lön än att ta ledigt en vecka för att bygga själv. För att inte tala om de sjukdagar du som ovan och otränad kan få om du plötsligt börjar jobba hårt fysiskt.

Det finns många både stora och små entreprenadföretag som sysslar med sådana här tjänster. Om du endast ska ha hjälp med ett mindre jobb är ofta de små lättare att boka in, men är arbetet mer omfattande är det en fördel om samma firma har det övergripande ansvaret. Är dessutom firman välkänd och etablerad sedan länge är det en indikation på att du ska få ett väl utfört arbete.

Här är exempel på tjänster som kan underlätta för dig:

Huset

I och omkring huset finns det många uppgifter som du med fördel anlitar entreprenadfirmor för:

 • Bygga husgrund
 • Isolera grunden
 • Rivning
 • Bilning av betong

Tomten

 • Dränering
 • VA-arbeten och El/Fiber Avlopp
 • Fjärrvärme
 • Planering av tomten
 • Sprängning av berg mm

Trädgården

 • Plattläggning
 • Murar
 • Trädgårdsarbete

Vägen

Ibland kan du behöva bygga ny väg, förbättra den befintliga eller bara göra regelbundet underhåll – ett område där entreprenadmaskiner är speciellt lämpade:

 • Vägbygge
 • Vägunderhåll
 • Dikesrensning
 • Snöröjning

Demolerings Verktyg

När man ska utföra olika rivnings eller demolerings jobb är det viktigt att använda rätt verktyg. River man byggnader använder man ofta en pulveriserare som monteras på en grävare. En stålsax fungerar utmärkt när det är mycket järnkonstruktioner eller balkar som måste klippas eller krossas. För att flytta de tunga materialen använder man en rivningsgrip som är utmärkt för att greppa tag på tunga och svårlyfta material.

grävare

Om klippor,stora betongkonstruktioner eller plattor ska krossas så är en hydralhammare utmärkt. Hos Amas hittar man rätt verktyg och maskiner för att utföra rivning eller demolering.

Pulveriserare

En pulveriserare används för primär rivning men kan även användas till sekundärdemolering. Den monteras på en grävare och används som en betongkross. Utmärkt för att krossa betongkonstruktioner. Dom fungerar även när det är armeringsjärn och andra typer av konstruktioner.

Stålsax eller skrotsax

När man ska riva eller demolera järnkonstuktioner så fungerar en stålsax utmärkt. Den starka saxen klipper av stålbalkar, metallskrot och järn. När man river en byggnad med många stålkonstruktioner eller demolerar bilar så är stålsaxen väldigt effektiv.

Rivningsgrip

Gripar är konstruerade för att greppa. Vid återvinningsstationer behöver man rejäla gripar för att sortera de olika typer av material. Det finns olika varianter av gripar och dom har olika användningsområden. Gripar för att lyfta stora stenar och betongblock används mycket vid byggnadsplatser eller rivningsplatser.

Hydralhammare

Dessa används för att riva byggnader,stenar och berg. Hydralhammare kan användas på olika sätt med olika spett. Trubbspett används för att spräcka stora stenblock eller stenplattor. Mejselspett används ofta på bergshällar, berggrunder och betong. Pikspett används på många olika områden och fungerar utmärkt när man ska spräcka mycket hårda stenar eller klippor. Pikspettet fungerar även med armerad betong.

Att arbeta i skogen

I Sverige är det en hel del människor som arbetar i skogen, men hur många olika yrken finns det? Kör alla någon sorts maskin eller finns det också uppgifter där du mest arbetar fysiskt?

Det finns båda typerna: några av de vanliga yrkena är maskinförare, röjare, skogsplanterare.

man med motorsåg

Hur är det att arbeta i skogen?

Det är ett yrke där du ofta jobbar ensam, så det är kanske inget för dig som hela tiden vill ha folk omkring dig. Men för den som trivs att jobba under eget ansvar blir det mycket tid för tänkande och många tillfällen med härliga naturupplevelser.

Måste jag vara stor och stark för de här yrkena?

Som maskinförare, t ex skördare och skotare, krävs ingen speciell fysik, då du mest sitter i maskinen. Däremot blir det många timmar som du sitter ned, vilket kan vara påfrestande för en del. Men det är inget yrke som kräver fysisk styrka.

Om du däremot ska jobba som röjare, med motorsåg och röjsåg, så krävs det att du har åtminstone en normal fysik och inga värre krämpor. Att arbeta åtta timmar i kyla eller värme i gropig och svårframkomlig terräng kan ta hårt på kroppen för den som inte tänker på att arbeta klokt och skonsamt: bara några månader med dålig arbetsställning kan ge ryggskador. I det här jobbet är ryggen och benen viktiga, samt en god grundkondition för att orka hantera en såg i många timmar.

Hur klarar man av att kliva upp på morgonen när det är vinter, mörkt och -10 grader?

Det är bara de som sitter i maskiner som ibland börjar så tidigt. Är du röjare så jobbar du endast i dagsljus, eftersom det är för farligt att fälla träd i mörker. Intill arbetsplatserna finns ofta baracker eller små bodar där du kan värma dig, fast sitter du i maskin har temperaturen ingen betydelse: med motorvärmare och dagens väl uppvärmda kupéer är det ungefär som att sitta i en bil på vintern.

Vilka maskiner arbetar jag med?

Tidigare var det främst svenska och amerikanska maskiner i skogen, men på senare år har asiatiska maskiner alltmer tagit över marknaden. Där finns dock inte samma kunskap och erfarenhet av skogsbruk, så en del asiatiska tillverkare har köpt in eller gått ihop med nordiska företag, till exempel Komatsu Forest som har sitt huvudkontor i Sverige. Här hittas de senaste modellerna av skogsmaskiner som används idag i den moderna skogsavverkningen och den industrin.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Enligt Skogsvårdsstyrelsen går många maskinförare snart i pension, så det är känt redan nu att det kommer att finnas ett stort behov inom några år. Enklare arbete inom röjning går i många fall att sköta med inhyrd personal, så där är inte efterfrågan lika stor. Kanske så är det skogsmaskinförare som du ska satsa på om du funderar över vilket yrke som du ska skaffa dig.