Stora maskiner och entreprenadbranchen

Entreprenadtjänster är viktiga inom mark och anläggning, byggen och vägarbeten. En bra grund på en väg eller på en byggnadsplats underlättar resterande arbete. Stora maskiner och redskap används för att utföra olika typer av tjänster. De vanligaste tjänsterna är grävning, markarbeten, borrning, vägarbeten och transporter.

shutterstock_213845098

Grävning

Jordvärme är en riktigt bra värmekälla som kräver grävtjänster. Man gräver ca en meter under markytan och utvinner värme med hjälp av en slang och en miljövänligvätska. Grävprocessen är olik beroende på husets energibehov. Mellan 200 och 800 meter är vanligt. Några olika grävtjänster är att gräva spår för fiberkabel, högspänning och vatten. Att gräva diken är viktigt för att kunna leda vattnet bort från t.e.x sin gård eller mark.

Markarbeten

Forma och förbereda marken för husbyggen,garage. Även formning av trädgård. Det är viktigt att förbereda marken där du planerar att bygga ett hus, En bra grund är ett bra hus. Om man ska gjuta plattor och andra typer av gjutning så är det viktigt att marken är formadrätt och har en bra grund.

Borrning

Funderar man på en ny värme källa till huset eller sin lokal så är bergvärme ett bra alternativ. För att värma en enkel villa räcker det oftast med enbart ett borrhål. Att borra en brunn är en viktig detalj i byggen och oavsett om du kommer använda dig av bergvärme eller behöver dricksvatten så behöver man borra en brunn. Borrning kan behövas av olika anledningar, Borra hål till pålar,olika ledningar och rör.

vägarbeten

Vägarbeten och underhåll

Att göra en ny väg eller förbättra en sämre väg måste utföras med olika typer av maskiner och redskap. Schaktmaskin eller väghyvel krävs för att göra vägen plan och hyvla till vägen. Om en ny väg går genom ett skogsparti behöver man en grävare för att kunna ta bort eventuella stubbar och annat hinder. Om vägen går genom stenparti eller bergsparti behöver man ofta spränga eller förflytta stenar med hjälp av grävare eller annat redskap. Dränering och diken måste göras för att förhindra att vägen blir mjuk och blöt/lerig. Några lager av grus och sten förbättrar vägens stabilitet oavsett om den ska vara en grusväg eller asfaltsväg så behöver man ett bra grundarbete. Underhåll av vägen är viktigt för att behålla vägens standard. Snöröjjning,, Laga hål i asfalten, Hyvla en grusväg och fylla på med grus eller annat material.

Olika typer av transporter

Transportera grus,sten eller andra material. För att kunna utföra entreprenadtjänster så måste man transportera alla maskiner och redskap. Transportera cement och betong behövs när man t.e.x behöver gjuta en grund till ett hus. Transporter på en arbetsplats kan ibland bestå av att transportera krosssten och grus med hjälp av en dumper. När transporten ska köras på en väg så är det viktigt att säkra sin last och ha en fungerande lastbil eller annan transportbil.

Vi kan stora maskiner och fordon